Slingsäkring

Slingsäkring Eyedog

Eyedog är IronGrips nya produkt speciellt framtagen för att lastsäkra lyft med lösgods, typiskt rörpackar eller annat gods som lyfts med stållinesling.

Eyedog är en genialiskt enkel, patenterad produkt som används tillsammans med en vanlig sling. Den fästs på linan när slingen är obelastad och dras åt omkring lasten automatiskt när godset lyfts. När det sedan sätts ner igen ser Eyedog till att slingen förblir åtdragen runt godset. Eyedog följer med slingen till nästa lyft och öppnas säkert genom att lossa på skruven för att försiktigt kunna öppna slingen och komma åt godset.

 

De viktigaste fördelarna med IronGrips Eyedog är:

  • Monteras säkert och snabbt på obelastad sling
  • Håller ihop lösgods när slingen avlastas
  • Skadar inte slingen
  • Enkel och säker att öppna för att lösgöra godset
  • Kan återanvändas
  • Inget problem att linan roterar vid lyft

 

Produktblad finns här.

Vill du se hur IronGrips Eyedog fungerar? Den här korta videon visar problemställningen och den principiella funktionen i en testmiljö.

Demonstration av Eyedog hos en kund.

Andra delen av demonstrationen hos kunden.