IronGrip-produkter tillgängliga i Sydamerika

Tack vare det nya partnerskapet med Ortiz Fischer är produkterna från IronGrip nu tillgängliga även på den sydamerikanska kontinenten. Ortiz Fischer är en enormt framgångsrik distributör av lyftutrustning baserad i Argentina och Uruguay. se mer på www.ortizfischer.com.ar