IronGrip utser ny transportpartner – UPS

IronGrip och UPS har precis tecknat ett avtal som omfattar internationella pakettransporter. Syftet är att få ner transportkostnaderna för våra kunder som köper små eller medelstora leveranser. Vi har redan en stark partner för högvolymsgods men behövde en mer flexibel lösning för enstaka eller flera paket upp till 100 kg. Med UPS har vi täckt det gapet till förmån för våra kunder som får betydande minskningar av transportkostnaderna för dessa leveransstorlekar.