IronGrip på LiftEx i Arberdeen

Som en introduktion till den brittiska marknaden valde IronGrip deltagandet på LiftEx-mässan i Aberdeen i november som en lämplig kick-off. LiftEx är en väletablerad mötesplats för lyftproffs från hela världen. Utställningen har varit på turné på olika platser över hela de brittiska öarna men genom att placera den i Aberdeen i år fick utställningen mer fokus på olje- och gastillämpningar.

IronGrip fick mycket uppmärksamhet på grund av att många besökare var okunniga om möjligheten att göra säkra vajeravslutningar för dynamiska lyft med enbart handverktyg. Att man faktiskt bara behöver två vajerklämmor för varje fästpunkt var en riktig ögonöppnare även för erfarna lyftproffs.

Många besökare i IronGrips monter passade på att prova att kapa ståltråd med IronGrips nya trådskärare. Inte bara den enkla manövreringen och den relativt lilla storleken på verktyget utan också det rena snittet imponerade på alla.

LiftEx2016