IronGrips produkter i Sydamerika

19 maj IronGrips produkter i Sydamerika

Med det nya samarbetet med Ortiz Fischer finns nu IronGrips produkter att tillgå även på den sydamerikanska kontinenten. Ortiz Fischer är en mycket framgångsrik återförsäljare av bland annat lyftprodukter baserad i Argentina och Uruguay. Se vidare på www.ortizfischer.com.ar